img-2343blum2

Přádelna bavlny bratří Neumannů (Slezan 8) a kaple sv. Otýlie

Kapli nechala postavit žena bohatého měšťana Jana Pešata v místě, kde byla studánka, která lečila těžké oční choroby / The chapel was built by a woman of wealthy burgessman, Jan Pesat, in the place where there was a well that healed severe eye diseases

The Neumann spinning mill (Slezan 8) and the Chapel of St. Otylie

Lokalita / Location: Frýdek-Místek / Frydek-Mistek
Datum pořízení / Date: 26.1.2019

Přidat komentář(nebude zveřejněn)Ochrana proti spamu (prosím, zodpovězte následující otázku):