dji-0028blum

Důl Lazy

Důl se započal budovat v roce 1890 a jeho název byl Neuschacht (Nová jáma). Po znárodnění byl v roce 1950 přejmenován na „Důl Antonín Zápotocký“ a v roce 1991 na současný název Důl Lazy. Ukončení těžby je naplánováno na říjen 2019 / The mine began to be built in 1890 and was named Neuschacht (New Pit). After nationalization it was renamed in 1950 to "Antonín Zápotocký" and in 1991 to the current name of Lazy Mine. Cessation of production is scheduled for October in 2019.

Mine Lazy

Lokalita / Location: Katastr Orlová a Karviná, ČR / Cadastre Orlova and Karvina, Czech Republic
Datum pořízení / Date: 20.1.2019

Přidat komentář(nebude zveřejněn)Ochrana proti spamu (prosím, zodpovězte následující otázku):